top of page

Thu, Aug 10

|

KABRA : Holistic Health Paradise

MASTERCLASS : EGO & HEART SPACE

🌟 Embrace the adventure within! Unveil the mysteries of your ego and awaken the wisdom of your heart. Join "The Journey Within: Unveiling the Ego and Awakening the Heart" Masterclass on 10.08.2023. Discover your true potential. Reserve your spot now! 🌟

Registration is closed
See other events
MASTERCLASS : EGO & HEART SPACE
MASTERCLASS : EGO & HEART SPACE

Time & Location

Aug 10, 2023, 12:00 PM – 4:00 PM

KABRA : Holistic Health Paradise, Robert Kochplantsoen 36, 1097 GK Amsterdam, Netherlands

What's The Experience?

🌟 Introducing "The Journey Within: Unveiling the Ego and Awakening the Heart" 🌟.  { NL Below}

🗓️ Masterclass Date: 10.08.2023

⏰ Time: 2:00 PM - 6:00 PM

📍 Location: Kabra

Are you ready to embark on an extraordinary expedition within yourself? Join us for "The Journey Within," a transformative Masterclass designed to unlock the mysteries of the ego and awaken the wisdom of the heart. Through this immersive experience, you'll gain clarity on ego patterns, recognize the unconscious habits that hinder your growth, and foster a deeper connection with your authentic self.

🔑 Unlock the Ego:

Navigate through diverse ego types and unveil the subtle yet influential patterns of the enneagram. With clarity and depth, we shine a light on the ego's mechanisms, exposing its limitations and unconscious habits that hinder our growth. This Masterclass is particularly beneficial for those struggling with impostor syndrome, as it helps you recognize and overcome self-doubt, building authentic self-confidence.

💖 Awaken the Heart:

Ascend to the heartspace, where profound wisdom and authentic connections reside. Learn practical techniques and insightful tools to recognize the call of the heart, listening to its gentle whispers amidst the clamor of the ego's noise. If you find yourself caught in overthinking or experiencing anxiety and panic, this Masterclass will guide you towards inner calm and emotional balance.

Benefits of "The Journey Within" Masterclass:

✨ Gain clarity on ego patterns and limitations, breaking free from self-sabotaging beliefs and behaviors. 

✨ Embrace a deeper understanding of your authentic self, fostering self-acceptance and self-love. 

✨ Learn to tap into your innate compassion, enhancing your ability to navigate challenges with empathy. 

✨ Align your actions with the wisdom of the heart, making conscious choices that align with your true values. 

✨ Foster meaningful relationships, cultivating deeper connections with others and yourself.

But wait, there's more! 💫

As a bonus, participants will receive unique and personalized tools from the science of music, learning how sound can be used as a daily resource for both alleviating symptoms and cultivating a closer connection with themselves. By delving into the power of sound, you'll discover a profound way to find relief from challenges and strengthen your inner bond.

If you're yearning to embrace self-acceptance, tap into your innate compassion, and align your actions with your true values, this Masterclass is tailor-made for you. 

Mark your calendar and sign up now! 📅

Don't miss this opportunity to illuminate your path to self-discovery and unlock the profound union of ego and heart.

👉 Sign yourself and a friend up for "The Journey Within" Masterclass and embark on a life-changing experience together.

Spaces are limited, so secure your spot now and embrace a life of purpose and fulfillment.

Let's journey together within and unleash your true potential!

See you at "The Journey Within: Unveiling the Ego and Awakening the Heart" Masterclass on 10.08.2023 at Kabra from 2 PM to 6 PM. 🌟

--------------------------------------------------------------------------

🌟 Maak kennis met "The Journey Within: Het Ontsluieren van het Ego en het Ontwaken van het Hart" 🌟

🗓️ Masterclass Datum: 10.08.2023

⏰ Tijd: 14:00 - 18:00 uur

📍 Locatie: Kabra

Ben je klaar om een buitengewone ontdekkingsreis in jezelf te beginnen? Doe mee met "The Journey Within," een transformerende Masterclass ontworpen om de mysteries van het ego te ontsluieren en de wijsheid van het hart te ontwaken. Tijdens deze meeslepende ervaring krijg je helderheid over de patronen van het ego, herken je de onbewuste gewoonten die je groei belemmeren, en bevorder je een diepere verbinding met je authentieke zelf.

🔑 Ontgrendel het Ego:

Navigeer door diverse ego-typen en onthul de subtiele, maar invloedrijke patronen van het enneagram. Met helderheid en diepgang werpen we een licht op de mechanismen van het ego en leggen we de beperkingen en onbewuste gewoonten bloot die onze groei tegenhouden. Deze Masterclass is bijzonder waardevol voor degenen die worstelen met het imposter syndroom, omdat het je helpt zelftwijfel te herkennen en te overwinnen, en authentiek zelfvertrouwen op te bouwen.

💖 Ontwaak het Hart:

Stijg naar de ruimte van het hart, waar diepe wijsheid en authentieke verbindingen huizen. Leer praktische technieken en inzichtelijke tools om de roep van het hart te herkennen, te luisteren naar de zachte fluisteringen te midden van de drukte van het ego. Als je merkt dat je gevangen zit in overdenken, angst ervaart of in paniek raakt, zal deze Masterclass je begeleiden naar innerlijke kalmte en emotioneel evenwicht.

Voordelen van de "The Journey Within" Masterclass:

✨ Heldere inzichten in ego-patronen en beperkingen, waardoor je bevrijd wordt van zelfsaboterende overtuigingen en gedragingen.

✨ Een dieper begrip van je authentieke zelf, bevordering van zelfacceptatie en zelfliefde.

✨ Leren in contact te komen met je innerlijke compassie, zodat je uitdagingen met empathie tegemoet treedt.

✨ Het afstemmen van je acties op de wijsheid van het hart, bewuste keuzes maken die in lijn zijn met je ware waarden.

✨ Het bevorderen van betekenisvolle relaties, het verdiepen van verbindingen met anderen en jezelf.

Maar wacht, er is meer! 💫

Als bonus krijgen deelnemers unieke en persoonlijke tools uit de wetenschap van muziek, waarbij ze leren hoe geluid als dagelijkse hulpbron kan worden ingezet voor het verlichten van klachten en het creëren van een diepere verbinding met zichzelf. Door de kracht van geluid te verkennen, ontdek je een diepgaande manier om verlichting te vinden van uitdagingen en je innerlijke band te versterken.

Als je verlangt naar zelfacceptatie, innerlijke compassie en het afstemmen van je acties op je ware waarden, dan is deze Masterclass op jouw lijf geschreven.

Markeer je kalender en schrijf je nu in! 📅 Mis deze kans niet om je pad naar zelfontdekking te verlichten en de diepgaande eenheid van het ego en het hart te ontsluieren.

👉 Schrijf jezelf en een vriend(in) in voor de "The Journey Within" Masterclass en onderneem samen een levensveranderende ervaring.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveer nu je plek en omarm een leven vol doelgerichtheid en voldoening.

Laten we samen op ontdekkingsreis gaan in onszelf en jouw ware potentieel ontketenen!

We zien je graag bij de "The Journey Within: Het Ontsluieren van het Ego en het Ontwaken van het Hart" Masterclass op 10.08.2023 om 14:00 uur in Kabra. 🌟

Tickets

  • Adventurist

    This is your proof of participation.

    €115.00
    Tax: +€24.15 BTW+€3.48 service fee
    Sale ended

Total

€0.00

Share this event

bottom of page